090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 541/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Nokia

Thay mặt kính Nokia G21

310,000đ
300,000đ

Thay mặt kính Nokia G10

310,000đ
300,000đ

Thay mặt kính Nokia C30

310,000đ
300,000đ

Thay mặt kính Nokia 8.3

310,000đ
300,000đ

Thay mặt kính Nokia C20

310,000đ
300,000đ

Thay mặt kính Nokia 2.4

255,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Nokia 3.4

310,000đ
300,000đ

Thay mặt kính Nokia 5.4

310,000đ
300,000đ