090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 541/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Nokia

Thay mặt kính Nokia C20

255,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Nokia 2.4

255,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Nokia 3.4

255,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Nokia 5.4

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Nokia 5.3

260,000đ
250,000đ

Thay màn hình Nokia 3.2

860,000đ
850,000đ

Thay màn hình Nokia 7.2

910,000đ
900,000đ

Thay màn hình Nokia 2.2/ 2.3

860,000đ
850,000đ

Thay mặt kính Nokia 3.2

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Nokia 2.3

260,000đ
250,000đ