090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 541/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Nokia

Thay màn hình Nokia C20

710,000đ
700,000đ

Thay màn hình Nokia 5.4

810,000đ
800,000đ

Thay mặt kính Nokia C31

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Nokia G22

210,000đ
200,000đ

Thay màn hình Nokia 3.4

810,000đ
800,000đ

Thay mặt kính Nokia G21

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Nokia G10

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Nokia C30

210,000đ
200,000đ