Nokia - NGUYỄN GIA MOBILE
090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 343/19B Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Nokia

Thay màn hình Nokia G10

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Nokia C21 Plus

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Nokia C30

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Nokia C20

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Nokia 5.4

710,000đ
700,000đ

Thay mặt kính Nokia C31

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Nokia G22

210,000đ
200,000đ

Thay màn hình Nokia 3.4

710,000đ
700,000đ

Thay mặt kính Nokia G21

210,000đ
200,000đ