090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 541/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Nokia

Thay mặt kính Nokia 7.2

380,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Nokia 5

450,000đ
300,000đ

Thay mặt kính Nokia 5.1

450,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Nokia 6

400,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Nokia 6.1

400,000đ
350,000đ