090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 541/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Oppo

Thay màn hình Oppo A12

910,000đ
900,000đ

Thay mặt kính Oppo A31

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Oppo A12

260,000đ
250,000đ

Thay màn hình Oppo A9

960,000đ
950,000đ

Thay màn hình Oppo A7

900,000đ
850,000đ

Thay màn hình Oppo A1k

900,000đ
850,000đ

Thay màn hình Oppo K3

1,600,000đ
1,500,000đ

Thay màn hình Oppo A5 / A5s

950,000đ
900,000đ

Thay màn hình Oppo F11/ F11 Pro

100,050đ
1,000,000đ

Thay mặt kính Oppo Reno

260,000đ
250,000đ