Oppo - NGUYỄN GIA MOBILE
090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 343/19B Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Oppo

Thay mặt kính Oppo A96

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Oppo A95

360,000đ
350,000đ

Thay màn hình Oppo A15

710,000đ
700,000đ

Thay màn hình Oppo A31

710,000đ
700,000đ

Thay mặt kính Oppo A93

360,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Oppo A76

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Oppo A74

360,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Oppo A77s

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Oppo A57

260,000đ
250,000đ