Realme - NGUYỄN GIA MOBILE
090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 343/19B Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Realme

Thay mặt kính Realme 11

41,000đ
400,000đ

Thay mặt kính Realme C53

210,000đ
200,000đ

Thay màn hình Realme C20

710,000đ
700,000đ

Thay màn hình Realme C30s

710,000đ
700,000đ

Thay màn hình Realme C15

710,000đ
700,000đ

Thay mặt kính Realme C55

210,000đ
200,000đ

Thay màn hình Realme C12

710,000đ
700,000đ

Thay màn hình Realme C11

710,000đ
700,000đ

Thay mặt kính Realme 10

360,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Realme C33

210,000đ
200,000đ