090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 541/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Thay màn hình Vivo giá rẻ

Thay màn hình Vivo U10

810,000đ
800,000đ

Thay màn hình Vivo Y19

860,000đ
850,000đ

Thay màn hình Vivo Y15/ Y17

810,000đ
800,000đ

Thay màn hình Vivo Y11/ Y12

810,000đ
800,000đ

Thay màn hình Vivo V5/ V5s

850,000đ
650,000đ

Thay màn hình Vivo V3

950,000đ
600,000đ

Thay màn hình Vivo V7

1,000,000đ
800,000đ

Thay màn hình Vivo V11

950,000đ
800,000đ

Thay màn hình Vivo X7

1,000,000đ
850,000đ

Thay màn hình Vivo X9

1,000,000đ
850,000đ