0911 04 14 34 vinhlocn@gmail.com 343/19B Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Thay màn hình Vivo lấy liền

Thay màn hình Vivo Y21S

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Vivo Y1s

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Vivo Y20s

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Vivo Y53S

710,000đ
700,000đ

Thay màn hình Vivo Y51 2020

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Vivo Y72

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Vivo Y12S

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Vivo V15

710,000đ
700,000đ

Thay màn hình Vivo U10

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Vivo Y19

710,000đ
700,000đ