0911 04 14 34 vinhlocn@gmail.com 343/19B Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Thay màn hình Vivo zin

Thay màn hình Vivo Y1s

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Vivo Y53S

710,000đ
700,000đ

Thay màn hình Vivo Y51 2020

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Vivo Y72

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Vivo Y17s

710,000đ
700,000đ

Thay màn hình Vivo Y11/ Y12

660,000đ
650,000đ

Thay màn hình Vivo V3

950,000đ
600,000đ

Thay màn hình Vivo V7

1,000,000đ
800,000đ

Thay màn hình Vivo V9

1,200,000đ
800,000đ

Thay màn hình Vivo V11

950,000đ
800,000đ