090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 541/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Thay mặt kính Nokia chính hãng

Thay mặt kính Nokia C31

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Nokia G22

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Nokia G10

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Nokia C30

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Nokia 8.3

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Nokia 5.3

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Nokia 3.2

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Nokia 7.2

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Nokia 5

260,000đ
250,000đ