090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 541/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Thay mặt kính Oppo chính hãng

Thay mặt kính Oppo A96

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Oppo A95

360,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Oppo A93

360,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Oppo A76

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Oppo A74

360,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Oppo A77s

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Oppo A57

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Oppo A55

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Oppo A54

210,000đ
200,000đ