0911 04 14 34 vinhlocn@gmail.com 343/19B Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Thay mặt kính Oppo lấy ngay

Thay mặt kính Oppo Reno

360,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Oppo Reno 10x

1,650,000đ
1,500,000đ

Thay mặt kính Oppo K3

360,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Oppo A9

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Oppo A1k

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Oppo A7

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Oppo A5/ A5S

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Oppo A83

260,000đ
250,000đ