090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 541/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Thay mặt kính Oppo lấy ngay

Thay mặt kính Oppo Reno

650,000đ
600,000đ

Thay mặt kính Oppo Reno 10x

1,650,000đ
1,500,000đ

Thay mặt kính Oppo K3

400,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Oppo A9

400,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Oppo A1k

360,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Oppo A7

400,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Oppo A5/ A5S

400,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Oppo A83

500,000đ
350,000đ