090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 541/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Thay mặt kính Vivo chính hãng

Thay mặt kính Vivo V9

500,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Vivo V11

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Vivo X7

600,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Vivo X9

550,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Vivo Y71

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Vivo Y91

260,000đ
250,000đ