Thay mặt kính Vivo lấy liền - NGUYỄN GIA MOBILE
090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 343/19B Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Thay mặt kính Vivo lấy liền

Thay mặt kính Vivo Y36

260,000đ
250,000đ

Thay mặt kính Vivo Y02/Y02a

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Vivo Y35

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Vivo T1

410,000đ
400,000đ

Thay mặt kính Vivo T1x

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Vivo Y16

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Vivo Y22s

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Vivo Y02s

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Vivo V23/ V25

410,000đ
400,000đ