090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 541/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Vivo

Dịch vụ sữa chữa màn hình, cảm ứng, kính vivo giá rẻ uy tín nhất thành phố Hồ Chí Minh

Thay màn hình Vivo U10

910,000đ
850,000đ

Thay màn hình Vivo Y19

960,000đ
950,000đ

Thay màn hình Vivo Y15/ Y17

860,000đ
850,000đ

Thay màn hình Vivo Y11/ Y12

860,000đ
850,000đ

Thay màn hình Vivo Y93

800,000đ
800,000đ

Thay mặt kính Vivo V15

360,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Vivo U10

370,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Vivo Y19

360,000đ
350,000đ

Thay mặt kính Vivo Y11

380,000đ
350,000đ