090 251 4948 vinhlocn@gmail.com 541/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Thay mặt kính Vivo chính hãng

Thay mặt kính Vivo Y02

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Vivo Y35

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Vivo T1

410,000đ
400,000đ

Thay mặt kính Vivo T1x

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Vivo Y16

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Vivo Y22s

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Vivo Y02s

210,000đ
200,000đ

Thay mặt kính Vivo V23/ V25

410,000đ
400,000đ

Thay mặt kính Vivo Y55

360,000đ
350,000đ